[Ebook] [English] Ship it! A Practical Guide to Successful Software Projects
Ship It! is a collection of tips that show the tools andtechniques a successful project team has to use, and how to use themwell. You’ll get quick, easy-to-follow advice on modernpractices: which to use, and when they should be applied. This bookavoids current fashion trends and marketing hype; instead, readersfind page after page of solid advice,… (0 comment)

[Ebook] Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability
Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability của tác giả Steve Krug là một cuốn sách tốt nhất về usability (tính dễ sử dụng của phần mềm) mà tôi đã từng đọc. Tác giả Steve Krug đã bao quát mọi khái niệm quan trọng về usability trong cuốn sách này, và ông… (0 comment)

[Ebook] The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, Anniversary Edition (2nd Edition)
Có nhiều ý kiến cho rằng đây là cuốn sách “kinh điển” duy nhất trong lĩnh vực phát triển phần mềm của chúng ta. Nếu bạn vẫn chưa đọc nó, thì thật đáng hổ thẹn. Tôi thách thức bất kỳ lập trình viên nào đọc cuốn The Mythical Man Month mà lại không tìm thấy câu chuyện… (0 comment)

[Ebook] [English] Object-Oriented Programming Using C++
Share cho anh em quyển Ebook Object-Oriented Programming Using C++ của tác giả Joyce Farrell về học lập trình cơ bản và hướng đối tượng với C++. Quyển này theo mình đánh giá là đầy đủ nhất về các khái niệm hướng đối tượng trong C++ với những ví dụ trực quan dễ hiểu. Có rất… (0 comment)

[Ebook] [English] Code Complete
Code Complete là một cuốn sách được viết bởi tác giả Steve McConnell thuộc thể loại CNTT – IT. Đây là cuốn sách rất hay mà bất kỳ ai đang quan tâm tới lĩnh vực CNTT – IT cũng nên đọc một lần trong đời. Link tải Ebook: Download.… (0 comment)