[Ebook] Bill Gates đã nói…
Chia sẻ Ebook Bill Gates đã nói… William Henry Gates III, Bill Gates, đồng sáng lập và là Chủ tịch của Tập đoàn Microsoft, một con người tài năng đặc biệt, có tầm nhìn xa trông rộng tuyệt vời; một con người đã có những thành công đáng kinh ngạc trong rất nhiều lĩnh vực:… (0 comment)