HomeBlog CNTT

Chia sẻ quyển sách kỹ năng lập trình

Chia sẻ quyển sách kỹ năng lập trình
Share Tweet Pin it Share Share Email
Nhận 100k MoMo Cách tải khóa học, tài liệu, phần mềm trên GiaBaoIT.Com.

Thông báo link tải bị hỏng cho Admin.

Sách kỹ năng lập trình

Mục Lục:
– Phong cách lập trình
– Cấu trúc và giải thuật
– Thiết kế và giao tiếp chương trình
– Rở rối
– Kiểm chứng
– Tốc độ thực thi
– Tính khả chuyên
– Ký hiệu

 

Mua khóa học Lynda 250k

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *