HomeWindows

Gỡ ứng dụng mặc định đơn giản trong Windows 10 với PowerShell

Gỡ ứng dụng mặc định đơn giản trong Windows 10 với PowerShell
Share Tweet Pin it Share Share Email
Nhận 100k MoMo Cách tải khóa học, tài liệu, phần mềm trên GiaBaoIT.Com.

Thông báo link tải bị hỏng cho Admin.

Windows 10 đi kèm với một số ứng dụng được cài đặt sẵn, tuy nhiên không phải ứng dụng nào cũng cần thiết. Các ứng dụng này có thể làm nặng máy, nhưng Microsoft không cho phép người dùng gỡ bỏ toàn bộ trong Settings app. Chính vì vậy nên GiaBaoIT.Com sẽ hướng dẫn bạn gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10.

Gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10 đơn giản nhất:

  • Bước 1: Vào Menu Start, tìm ứng dụng muốn xóa.
  • Bước 2: Click phải vào ứng dụng chọn Uninstall
Gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10 với PowerShell (Ảnh minh họa 1)
Gỡ ứng dụng mặc định đơn giản trên Windows 10 với PowerShell (Ảnh minh họa 1)

Đây là một cách nhanh chóng và đơn giản để gỡ bỏ cài đặt sẵn trên Windows, nhưng nó sẽ không hoạt động với các ứng dụng Universal, chính vì vậy GiaBaoIT.Com sẽ hướng dẫn các bạn gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10 với PowerShell

Gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10 đơn giản với PowerShell:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + X, sau đó click Windows PowerShell (Admin).

  • Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ dành cho phiên bản Windows 10 Creators Update trở lên, Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ, có thể tìm kiếm ở thanh Search với từ khóa PowerShell sau đó chạy với quyền Administrator.
Gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10 với PowerShell (Ảnh minh họa 2)
Gỡ ứng dụng mặc định đơn giản trên Windows 10 với PowerShell (Ảnh minh họa 2)

Bước 2: Hướng dẫn gỡ bỏ từng ứng dụng:

Mã:
Get-AppxPackage [PackageName] | Remove-AppxPackage

Ví dụ viết gọn:

Mã:
Get-AppxPackage -AllUsers *3dbuilder* | Remove-AppxPackage 


Hoặc:
Mã:
Get-AppxPackage -AllUsers Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage

Gỡ bỏ tất cả các ứng dụng:
Mã:
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage

  • Danh sách tên ứng dụng WindowsApps:

– 3D Builder
PackageName: Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Alarms & Clock
PackageName: Microsoft.WindowsAlarms_2016.622.2118.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– App Installer
PackageName: Microsoft.DesktopAppInstaller_1.5.26001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Calculator
PackageName: Microsoft.WindowsCalculator_2016.606.1706.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Camera
PackageName: Microsoft.WindowsCamera_2016.404.190.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Feedback Hub
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Get Office
PackageName: Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Groove Music
PackageName: Microsoft.ZuneMusic_2019.6.19261.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Mail & Calendar
PackageName: microsoft.windowscommunicationsapps_2015.8021.42017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Maps
PackageName: Microsoft.WindowsMaps_2016.701.2235.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Messaging
PackageName: Microsoft.Messaging_2.7.1001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Microsoft Solitaire
PackageName: Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.9.5100.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Movies & TV
PackageName: Microsoft.ZuneVideo_2019.6.19281.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– OneNote
PackageName: Microsoft.Office.OneNote_2015.6868.57981.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Paid Wi-Fi & Cellular
PackageName: Microsoft.OneConnect_2.1701.277.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Paint 3D
PackageName: Microsoft.MSPaint_2.1703.15017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– People
PackageName: Microsoft.People_2016.709.155.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Photos
PackageName: Microsoft.Windows.Photos_2016.511.9510.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Skype Preview
PackageName: Microsoft.SkypeApp_11.4.86.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c

– Sticky Notes
PackageName: Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.0.136.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Store
PackageName: Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Store Purchase
PackageName: Microsoft.StorePurchaseApp_11608.1000.24314.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Tips
PackageName: Microsoft.Getstarted_3.11.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– View 3D Preview
PackageName: Microsoft.Microsoft3DViewer_1.1702.21039.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Voice Recorder
PackageName: Microsoft.WindowsSoundRecorder_2016.611.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Weather
PackageName: Microsoft.BingWeather_4.9.51.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

– Xbox
PackageName: Microsoft.XboxApp_2016.623.248.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

Gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10 với PowerShell (Ảnh minh họa 3)
Gỡ ứng dụng mặc định đơn giản trên Windows 10 với PowerShell (Ảnh minh họa 3)

Sau đó tiến hành khởi động lại máy để áp dụng thay đổi.

Theo Techrum

Nhận 100k MoMo Cách tải khóa học, tài liệu, phần mềm trên GiaBaoIT.Com.

Thông báo link tải bị hỏng cho Admin.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *