Khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero
GiaBaoIT.Com xin chia sẻ Khóa học Lập trình Python từ Zero – Hero [Tiếng Việt]. Khóa học này giúp bạn có được 1 nền tảng vững chắc từ ngôn ngữ Python để xây dựng website , game , application hoặc automation. Bạn sẽ tự tin phỏng vấn vào các công ty với mức lương từ 500$… (0 comment)

Share khóa học lập trình hướng đối tượng với PHP và MySQL
Web là một thứ không thể thiếu trong thời đại công nghệ bây giờ, web giúp chúng ta rất nhiều việc như trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu…. Và để xây dựng một trang web chúng ta cần hiểu biết về ngôn ngữ lập trình. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình viết… (0 comment)

Share khóa học tất tần tật về Javascript từ đầu
JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đa nền tảng (cross-platform), ngôn ngữ lập trình kịch bản, hướng đối tượng. JavaScript là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ (small and lightweight). Khi nằm bên trong một môi trường (host environment), JavaScript có thể kết nối tới các Object của môi trường đó và cung cấp các… (0 comment)

[Ebook] [English] Ship it! A Practical Guide to Successful Software Projects
Ship It! is a collection of tips that show the tools andtechniques a successful project team has to use, and how to use themwell. You’ll get quick, easy-to-follow advice on modernpractices: which to use, and when they should be applied. This bookavoids current fashion trends and marketing hype; instead, readersfind page after page of solid advice,… (0 comment)