Chia sẻ Khóa học Javascript Chuyên Sâu
Bạn sẽ học được: Hiểu rõ scope trong Javascript. Hiểu rõ toán tử trong Javascript. Hiểu rõ Object và Function trong Javascript. Xử dụng thành thạo syntax của ES6. Áp dụng kiến thức Javascript và các framework phổ biến hiện nay. Có thể đọc được các libary nổi tiếng và phổ biến hiện nay như… (0 comment)

Share khóa học tất tần tật về Javascript từ đầu
JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đa nền tảng (cross-platform), ngôn ngữ lập trình kịch bản, hướng đối tượng. JavaScript là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ (small and lightweight). Khi nằm bên trong một môi trường (host environment), JavaScript có thể kết nối tới các Object của môi trường đó và cung cấp các… (3 comments)