Khóa học Quản trị Linux siêu tốc
Chia sẻ khóa học Quản trị Linux siêu tốc giúp giới thiệu về hệ điều hành Linux, các lệnh chủ yếu khi làm việc với file system, thao tác với file cấu hình, quản trị hệ thống và mạng, cài đặt và cấu hình các dịch vụ cơ bản. Độ dài của khóa học được tóm… (0 comment)

[Ebook] Linux All-In-One For Dummies – 5Th Edition
Linux All-in-One For Dummies giải thích mọi thứ bạn cần để bắt đầu và chạy với hệ điều hành Linux phổ biến. Được viết trong phong cách thân thiện và dễ tiếp cận, cuốn sách lý tưởng cho người mới dùng Linux và người đã có một ít kinh nghiệm với hệ điều hành này, cũng… (0 comment)