Share khóa học lập trình hướng đối tượng với PHP và MySQL
Web là một thứ không thể thiếu trong thời đại công nghệ bây giờ, web giúp chúng ta rất nhiều việc như trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu…. Và để xây dựng một trang web chúng ta cần hiểu biết về ngôn ngữ lập trình. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình viết… (0 comment)

Top 5 công cụ mã nguồn mở dành cho MySQL administrator
Sử dụng những công cụ tuyệt vời này để cải thiện CLI và web admin, SQL queries, schema migration, sao chép và phục hồi môi trường MySQL của bạn. Đối với các database administrators (DBA), việc giữ cho cơ sở dữ liệu chạy ở tốc độ tối đa có thể giống như con quay: tốc… (0 comment)