Học photoshop căn bản online miễn phí từ A đến Z
Khóa học photoshop căn bản này mình làm miễn phí dành riêng cho các đối tượng người dùng chưa bao giờ sử dụng qua phần mềm Adobe Photoshop. Do đó các bài học được giới thiệu chi tiết từng vấn đề nhỏ nhất cần biết khi sử dụng Photoshop. Bạn được học cái gì? Trong… (0 comment)

Khóa học Master in Photoshop for Web Design
Nội dung khóa học: Build website sketch / Mockup using Photoshop Create UI Elements for Web Site in Photoshop Grow up Creativity of Web Design Themeforest Quality PSD Template Design Giới thiệu: Are you a Web or Graphic Designer? You face some troubles when work for web site graphic tasks. You are in the right place. In this course… (0 comment)

Chia sẻ khóa học Photoshop cho người mới bắt đầu.
Bạn sẽ học được gì từ khóa học Photoshop cho người mới bắt đầu? Tự tin sử dụng phần mềm Photoshop. Thành thạo chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh. Hiểu bản chất, kiến thức về Photoshop một cách có hệ thống. Làm nền tảng tự phát triển thêm nhiều kỹ năng về Photoshop. Giới thiệu… (0 comment)