Share khóa học lập trình hướng đối tượng với PHP và MySQL
Web là một thứ không thể thiếu trong thời đại công nghệ bây giờ, web giúp chúng ta rất nhiều việc như trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu…. Và để xây dựng một trang web chúng ta cần hiểu biết về ngôn ngữ lập trình. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình viết… (0 comment)

[Ebook] Php, Mysql, Javascript & Html5 All-In-One For Dummies (English)
Mục lục sách Book I: Getting Started with PHP & MySQL 5 Chapter 1: Understanding the Languages of the Web 7 Chapter 2: Installing a Web Server 21 Chapter 3: Installing PHP 35 Chapter 4: Setting Up MySQL 55 Chapter 5: Setting Up Your Web Development Environment with the XAMPP Package 75 Book II: HTML and… (0 comment)