Tài liệu nhập môn lập trình C trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Share tài liệu nhập môn lập trình C của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tên tài liệu: Nhập Môn Ngôn Ngữ Lập Trình C. Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy (chủ biên) Nhà xuất bản: Khoa Học và Kỹ Thuật. Giới thiệu: Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) Đại học Bách khoa Hà Nội… (0 comment)

Chia sẻ tài liệu bài tập Nhập môn lập trình có lời giải và không lời giải (Đại học Khoa Học Tự Nhiên)
“Có công mài sắt, có ngày nên kim.” “Cần cù bù thông minh.” “Học phải đi đôi với hành.” … Đó chính là những lời dạy dỗ của người xưa dành cho người hậu thế, nhắc nhở người sau phải lo học, học chăm chỉ siêng năng, cần cù và học xong phải áp dụng… (0 comment)